BERENSCHOT

Nederland is continu in ontwikkeling. Maatschappelijk, economisch en organisatorisch verandert er veel. Al meer dan tachtig jaar volgen wij als adviesbureau deze ontwikkelingen op de voet en werken we aan een vooruitstrevende samenleving. De behoefte om iets fundamenteels te betekenen voor mens en maatschappij zit in onze genen. Met onze adviezen en oplossingen hebben we dan ook actief meegebouwd aan het Nederland van vandaag. Altijd op zoek naar duurzame vooruitgang.

Binnen onze afdeling Energie en Leefomgeving werken we aan verschillende vraagstukken. We werken aan:
– Energiescenario’s en haalbaarheidsstudies. Wij helpen hier bij het maken van keuzes over in te zetten energiebronnen en -dragers via scenarioanalyses, businesscases en haalbaarheidsstudies.
– Regionale Energiestrategie (RES). Hier adviseren wij over Regionale Energiestrategie (RES) en ondersteunen we de RES-regio’s bij het vormgeven van het RES-proces.
– Strategie en organisatie bij energievraagstukken. Wij helpen organisaties bij rolbepaling, visievorming, strategie, organisatie en samenwerking.

THE WORKSHOP

Door de oorlog in Oekraïne is de import van Russisch gas drastisch afgenomen. De winter van 2023 is Nederland goed doorgekomen omdat het haar gasvoorraden had gevuld en 22-23 een relatief zachte winter was. De vraag is of de gasvoorraden voor de volgende winter opnieuw goed gevuld kunnen worden. Wanneer er te weinig gas beschikbaar is om aan de nationale gasvraag te voldoen, moet er een plan klaar liggen om hier mee om te gaan. Wie krijgt er wel gas? En wie niet? En wat voor gevolgen hebben die keuzes in de keten?

In deze case moeten de deelnemers een plan maken om een bepaalde hoeveelheid gas te verdelen over verschillende sectoren. Hiervoor zullen de deelnemers rekening moeten houden met economische, sociaal-maatschappelijke en klimaataspecten. De deelnemers krijgen verschillende stukken informatie aangereikt waarmee zij zowel kwalitatief als kwantitatief hun plan onderbouwing kunnen geven. Aan het einde van de workshop zullen zij hun plan presenteren.