Sectoren Debat

Tijdens dit debat zal de verduurzaming van de bebouwde omgeving centraal staan. Hoe zorgen we er in 2050 voor dat iedereen in Nederland duurzaam kan wonen en werken? En hoe gaan we dit financieren? Welke investeringen moeten nu gedaan worden en wie gaat deze betalen? Op het moment is 98% van de Nederlanders nog aangesloten op het gasnet. Echter, binnen 12 jaar moet de gaswinning in Groningen volledig worden stopgezet. Wat komt hiervoor in de plaats? Op de All Energy Day zullen verschillende bedrijven/instanties hierover in de debat gaan.

Jos Blom heeft een lange geschiedenis in de energiewereld in het algemeen en de nieuwe ontwikkelingen in het bijzonder.

Als strateeg en innovator bij Alliander is hij de laatste jaren bezig om de verduurzaming aan te jagen, opererend op het snijvlak van energie techniek, IT en sociaal economische ontwikkelingen. Na meerdere jaren als verkenner van de rol van netbeheerders op het gebied van energieopslag is hij nu bezig (naast het ontwikkelen van diverse samenwerkingen) met de ontwikkeling van energie en blockchain, waar op de All Energy Day dieper op ingegaan wordt. Daarnaast draagt Jos inhoudelijk bij in diverse samenwerkingsverbanden, van start ups tot grote internationale spelers.

Sungevity wil bijdragen aan een nieuwe norm: zonnepanelen op alle daken. Dat mensen moeten uitleggen waarom ze géén zonnestroom produceren. Daarvoor is het noodzakelijk om schaal te bereiken. Schone energie van de zon moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Sinds 3 maanden is Jan voorzitter van KEK, Klimaat en Energiekoepel. De Klimaat en Energiekoepel (KEK) is een koepelorganisatie van jonge professionals en jongerenorganisaties die werken aan klimaat- en energievraagstukken. KEK is een cross-sectoraal netwerk. We werken in de sectoren elektriciteit, landbouw, mobiliteit, bouw en industrie. Ook mensen die werken aan thema's cruciaal voor systeemvernieuwing binnen de energietransitie, zoals finance en onderwijs, zijn bij ons welkom. Met KEK leveren wij input aan tafels van het Klimaatakkoord. Wij vormen een denktank voor nieuwe zienswijzen en wij vormen de verbinding tussen het nieuwe Klimaatakkoord en onze generatie.

Jan van der Doelen werkt al 35 jaar bij ING, waarvan de laatste 15 jaar in de sector Bouw & Onroerend Goed. Op dit moment vertegenwoordigt Jan van der Doelen ING Nederland Groot Zakelijk als Sector Banker in de sector Bouw & Onroerend Goed. Belangrijk onderdeel van Jan zijn taak is het vergaren en verspreiden van sectorkennis om deze vervolgens direct en indirect in de bankpraktijk te kunnen toepassen, ondernemers in de sector verder te helpen en sectortrends te vertalen in werkbare toepassingen.