Debate

The following politicians took part the debate of All Energy Day 2017:

Mijn lidmaatschap gaat terug naar medio jaren ’90, toen ik actief werd bij ‘Niet Nix’ en op het partijbureau werkte. Na 15 jaar ondernemerschap (2 internet start-ups en een investeringsfonds in fragiele staten, samen met o.a. de World Bank) mag ik de PvdA nu sinds 2012 vertegenwoordigen in de Tweede Kamer.

De afgelopen jaren hebben we vooral gewerkt om de veranderingen te realiseren die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan: we sloten 5 van de 10 Nederlandse kolencentrales, halveerden de winning van Gronings aardgas, verdubbelden het aantal zonnepanelen en we bouwen nu het grootste offshore windmolenpark ter wereld op de Noordzee. Dat is allemaal dankzij de regeringsdeelname van de PvdA.

Toch is het niet genoeg. Ons verkeer moet naar nul-emissies en dat kan ook nu nieuwe technologie steeds goedkoper wordt. Ook moeten we overschakelen op groengas. Dat levert allemaal nieuwe banen op, nu al 15.000 per jaar.

Stientje van Veldhoven (1973) is sinds juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie en sinds 2012 vicefractievoorzitter. Zij is lid van het Presidium van de Tweede Kamer en woordvoerder duurzaamheid, energie, milieu, klimaat, spoor en ruimtelijke ordening. In 2011, 2012 en 2014 was zij Groenste Politicus van het jaar. Afgelopen jaren heeft zij onder andere bereikt dat er een verbod komt op het winnen van schaliegas, dat het fiscaal gemakkelijker wordt om zonne-energie op te wekken, dat er vanaf 2025 alleen maar uitstootvrije bussen in Nederland rijden en dat de overheid met het Grondstoffenakkoord ervoor gaat zorgen dat afvalscheiding loont.

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Met de klimaatwet zetten we een flinke stap om de opwarming van de aarde tegen te gaan, maar we zijn nog niet klaar. Daarom sluit D66 alle kolencentrales, wordt energiezuinig produceren en wonen beloond en sporen we innovatieve bedrijven aan om via duurzame groei voor meer banen te zorgen. Door ons te richten op dit soort kansen, gebruiken we duurzame, groene groei als de sleutel naar een welvarende toekomst.

Liesbeth is vice-fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Ze trekt graag op met groene idealisten, ondernemers en burgers om samen keuzes af te dwingen voor groene energie, schone productie en een mooie leefomgeving.

Liesbeth is in de Tweede Kamer voor GroenLinks woordvoerder Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Veiligheid en Justitie. In de Kamer en daar buiten strijdt Liesbeth tegen vervuilende fossiele brandstoffen zoals schaliegas en voor schone energiebronnen zoals aardwarmte zon- en windenergie. Nederland kan een écht groene economie worden met duurzame werkgelegenheid. Daarvoor zijn wel keuzes nodig. Als het ecologisch niet klopt, gaat het sociaal-economisch ook niet werken.

In 2010 verruilde ik mijn bestaan als jachtvlieger in Texas voor dat van volksvertegenwoordiger in Den Haag. Inmiddels ben ik zeven jaar gestationeerd aan het Binnenhof, maar blijf ik als echte Zeeuw dagelijks zicht houden op mijn thuisbasis Middelburg. Na het besturen van straaljagers was het Kamerlidmaatschap een tweede jongensdroom die uitkwam. De VVD begon in 2010 onder leiding van Mark Rutte met de grote klus om de Nederlandse economie weer gezond te maken. Inmiddels kunnen we allemaal ervaren dat dit beleid vruchten afwerpt en ik ben trots daar mijn bijdrage aan te hebben geleverd. Dat betekent echter niet dat we klaar zijn. Nederland is continue in beweging, en misschien wel het grootste vraagstuk speelt zich af op mijn portefeuille: energie.

We staan aan de vooravond van een aantal belangrijke keuzes. De VVD wil een betaalbare, schone en betrouwbare energievoorziening. De komende decennia zullen olie en gas waarschijnlijk schaarser worden. Tegelijkertijd neemt de vraag naar energie toe. Op termijn kan dat leiden tot stijgende prijzen, waar Nederland de dupe van wordt. Omdat wij voor olie en gas steeds meer afhankelijk worden van het buitenland, moeten wij nieuwe vormen van energieopwekking benutten. Met de kennis die we in huis hebben, kunnen wij dé energiebron van de toekomst ontdekken. Dat is een zaak van de lange adem.