HYSTREAM

 

Hystream is sinds 2019 actief op het gebied van bouw en exploitatie van waterstof installaties in Nederland en internationaal, en is gespecialiseerd in complexe vraagstukken rond het bouwen van waterstof infrastructuur voor emissievrije mobiliteit, bouw en walstroom. Hystream is opgericht om de energietransitie met daadkracht te ondersteunen door actief te investeren in waterstof projecten alsmede in de realisatie van deze projecten.

Hystream onderneemt zelf projecten en is momenteel in eigen beheer bezig met de vergunningaanvraag van twee zonne-waterstof parken (ca. 2 x 8 MW) in Spiesberg (Limburg) en Apeldoorn en met de bouw van een tweetal publieke waterstof tankstations in Nederland in Dordrecht en Oude Tonge. Hystream is verder bezig met de uitrol van dual-fuel technieken voor zwaar transport, waarbij waterstof al met geringe investeringen kan worden ingezet voor emissiereductie en verzorgt bouw projecten met 100% waterstof opgewekte bouwstroom.

 

Hystream bundelt met haar management en medewerkers een langjarige expertise in hoge druk systemen (offshore en onshore), gecombineerd met veiligheid, regelgeving en ervaren project management. Daarnaast werkt Hystream samen met jonge engineers (proces, werktuigbouw en elektrisch) zodat we in staat zijn onze klanten een mix van ervaring, “proven technology” en innovatie ter beschikking te stellen. Kenmerken van onze aanpak zijn klant focus, down-to-earth, risk management en doen!

THE WORKSHOP

Groene waterstof kan worden geproduceerd met behulp van zonne-energie. Er zijn plannen om deze installaties op grote schaal in het buitenland te bouwen en met behulp van tankers de middels electrolyse geproduceerde groene waterstof naar Nederland te transporteren.

Hystream heeft onderzocht en berekend dat lokale productie van groene waterstof in Nederland op basis van zonne- en wind energie een goed economisch alternatief is en dat de productieprijs hiervan momenteel lager is dan grijze waterstof. In Nederland zijn op verschillende locaties mogelijkheden voor het bouwen van zonneparken, maar doordat het electriciteitsnetwerk onvoldoende capaciteit heeft kunnen deze parken de geproduceerde stroom niet kwijt. Ergo, deze parken worden daarom niet gerealiseerd, of moeten wachten op versterking van het netwerk. Door electrolyse installaties te koppelen met deze zonnevelden is het wel degelijk mogelijk om groene waterstof kosten effectief te produceren en daarbij tevens het probleem van netcongestie aan te pakken.

 

Voorwaarde is dat er lokaal afzet wordt gecreëerd zodat groene waterstof kan worden ingezet voor levering aan waterstof tankstations en bijvoorbeeld ten behoeve van emissieloze stroomproductie voor bouw en overige toepassingen. Deze technieken zijn beschikbaar maar worden slechts beperkt ingezet.

Hystream pleit ervoor dat de zonne-waterstof toepassing in combinatie met lokale afzet of gebruik een belangrijke drijfveer voor de energietransitie zal zijn. Wat van ver komt is niet altijd beter! Tijdens de sessie zullen we deze toepassingen uitleggen en aantonen dat lokale productie van groene waterstof economisch haalbaar is!