Partners 2018

Het Ministerie van Economische Zaken staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Alliander is een netwerkbedrijf. Wij zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland. Door ons netwerk continu te verbeteren bereiden we ons voor op de toekomst waarin iedereen duurzame energie kan gebruiken, produceren en delen. Alliander wordt gevormd door een groep bedrijven, waaronder Liander, Liandon, Kenter en Allego. Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties.

Vopak is 's werelds toonaangevende onafhankelijke tankopslagbedrijf. Wij exploiteren een wereldwijd netwerk van terminals op strategische locaties langs belangrijke handelsroutes. Met een geschiedenis van 400 jaar en een sterke focus op veiligheid en duurzaamheid, beloven wij een efficiënte, veilige en schone opslag en behandeling van vloeibare bulkproducten en -gassen voor hun klanten. De levering van deze producten zijn van vitaal belang voor de economie en het dagelijks leven. Variërend van olie, chemicaliën, gassen en LNG tot biobrandstoffen en vegoils. Het hoofdkantoor van Vopak is gevestigd in Rotterdam, en hebben meer dan 5.500 medewerkers in dienst.

The Postcode Lottery Green Challenge is the world's largest competition in the field of sustainable entrepreneurship. Green startups from all over the world can submit promising sustainable business plans from the 1st of March 2017 for the 11th edition. In order to be able to compete, your product or service must reduce greenhouse gas emissions. The winner will receive €500,000 to further develop their product or service, and to bring it to market. The runner-up will receive €200,000. The winner will chosen by an international jury.

In an ever-changing market, Ampelmann is committed to providing the best access solutions for people and cargo transfer. We have changed the world of offshore access in terms of safety, efficiency and reliability. Everyday Ampelmann is active all over the world, ensuring our customers’ people can walk to work safely. With a track record of more than 3.8 million safe people transfers, more than 5 million kg cargo transfers and 200 projects worldwide, we have an established presence in every major oil, gas and offshore wind market. Our team spirit, coupled with an ambitious development plan and a strong focus on innovation, helps us with setting new standards and serving our clients with the safest and most cost effective offshore access solutions for both people and cargo transfers.

Duurzame energie voor iedereen. Dat is onze missie. Zodat onze klanten energie hebben om te wonen, werken en leven. Vandaag en morgen. Dat is niet vanzelfsprekend, want de energiewereld verandert. Zo wekken onze klanten steeds vaker duurzame energie op. En moeten we tijdig inspelen op technieken die nu nog niet zijn uitgevonden. Dit vraagt om een nieuw energiesysteem. Wij zijn daarbij een onmisbare schakel. Samen met onze omgeving werken we aan een duurzaam systeem, dat we betrouwbaar en betaalbaar houden. Dat doen we voor de nieuwe energiegeneratie. Voor mensen die net als wij zuinig zijn op onze wereld. Hoe? Door als Stedin duidelijk en dichtbij te zijn en het gewoon te gaan doen!

Do you immediately link your neighbor’s new electric car to falling oil prices?
Does stormy weather make your brain work faster?
At Priogen, understanding the energy of things is our core business. Based in Amsterdam, our operation focusses on short- and medium-term power trading, sourcing and optimizing generation under management. Our people are able to translate the highly complex energy environment into forecasting models that are rock solid.

We look for the brightest At Priogen, we do not base our market decisions on gut feeling. We need people who can make quick decisions to respond to our fast moving market.
Your profile:

  • Background in business, econometrics, finance, economics or exact science
  • Experience in the energy sector? Even better!
  • Eager to learn, even from mistakes
  • Confident but humble
  • Slightly smarter than your boss
  • Focused and flexible
What’s in it for you? We’re not offering you just a job, but a career. If you’re ambitious and hungry to learn, take the opportunity to grow and flourish in our company’s professional playground. Follow different tracks, try various business units or positions and find out what it is that you do best.
Excited to join? www.priogen.com/careers

Het doel van Havenbedrijf Rotterdam is versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt het Rotterdamse haven- en industriegebied. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf is verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart. We investeren in de ontwikkeling van het bestaande havengebied, in nieuw haventerrein, openbare infrastructuur en in de afwikkeling van scheepvaart.

Beschikbaarheid van schone, betrouwbare en betaalbare energie voor de wereldbevolking is een van de grootste uitdagingen van nu. Aan de TU Delft werken ruim 900 energieonderzoekers en een paar duizend studenten aan kennis en innovaties die deze uitdaging aankunnen. Daarnaast werken we met het bedrijfsleven aan energieinnovaties.

Research Highlights
Het Delft Plan: Nederland als Energy Gateway van Europa
Hoe zal Europa er uitzien omstreeks 2050? En vooral - hoe kunnen we nu al voorsorteren op de complexe systeemveranderingen op energiegebied en tegelijkertijd zorgen dat de Nederlandse economie er wel bij vaart? Die vraag staat centraal in Het Delft Plan: Nederland als Energy Gateway van Europa. Met dit plan wil de TU Delft in maart 2015 een beweging in gang zetten om de kracht van Nederland op energiegebied in Europa te benutten. De wetenschappelijke thema's zullen verder worden uitgewerkt in het Delft Energy Initiative.

Het Delft Energy Initiative
Het Delft Energy Initiative is de toegangspoort tot energie-onderzoek, onderwijs en innovatie aan de TU Delft. Dit initiatief dient als katalysator voor samenwerking en discussie tussen wetenschappers en studenten en tussen de TU Delft en het bedrijfsleven, overheden en politici. Op deze manier draagt de TU Delft bij aan energie-innovatie en zorgt zij ervoor dat duurzame energievoorziening prioriteit blijft voor de samenleving.

De breedte van het Delftse energieonderzoek We werken bij de TU Delft aan vele aspecten van de energietechnologie. Van zonnepanelen tot windturbines, van biogas tot smart grid en van kernenergie tot aardwarmte. Het onderzoek vindt plaats binnen de disciplines op een van de acht faculteiten en steeds vaker werken onderzoekers samen in multidisciplinaire onderzoeksprojecten.

TU Delft Energy Club is a student-led initiative committed to facilitate opportunities for sustainable energy enthusiasts.

We believe that students can have a positive impact on the energy transition. We are the intermediary between students, companies, research groups and the government within The Netherlands and Europe.

We facilitate events, projects, seminars, internships and excursions to empower students to become active contributors to the sustainable energy transition.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor de ING de gewoonste zaak van de wereld. Wij hebben oog voor onze planeet en al zijn bewoners. Dat is wel het minste wat we kunnen doen.

Wat doet de ING aan duurzaam ondernemen?

Natuurlijk willen we ook zélf duurzaam zijn. We letten op onze eigen milieu-impact en kiezen bij voorkeur duurzame leveranciers. ING scoort met haar beleid hoog op diverse duurzaamheid-indexen. Bijvoorbeeld op de financiële stabiliteit, investeringsbeleid, milieu impact en arbeidsomstandigheden. ING wil een positieve invloed hebben op economie, maatschappij en milieu. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst.