Partners 2017

Het ministerie van Economische Zaken staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

EBN speelt een centrale rol in de Nederlandse energievoorziening. Deze partij investeert namens de Staat samen met marktpartijen in de opsporing en winning van gas op land en op zee en levert haar maatschappelijke bijdrage in de vorm van energie, publieke inkomsten en werkgelegenheid. Daarnaast verkent EBN de ontwikkeling van geothermie als duurzame energiebron uit de diepe ondergrond en mogelijkheden om met bestaande infrastructuur de energietransitie een zetje in de rug te geven.

Over Uniper Benelux In de Benelux hebben wij twee activiteiten, namelijk het leveren van energie (elektriciteit, gas en stoom) onder de naam E.ON en het produceren van energie (elektriciteit, stoom en warmte) onder de naam Uniper.
Voor het produceren van energie hebben wij in Nederland kolen- & gascentrales. Drie daarvan zijn kolencentrales en staan op de Maasvlakte, waarvan er twee dit jaar zullen sluiten. Zij produceren voornamelijk elektriciteit en een deel van de vrijkomende warmte wordt door bedrijven uit de buurt gebruikt. Daarnaast hebben wij op de Maasvlakte een gasgestookte elektriciteits- en stoomcentrale ten behoeve van de nabij gelegen industrie. Daarnaast hebben wij drie gasgestookte stadscentrales, warmtekrachtcentrales, die elektriciteit voor het landelijke net en warmte ten behoeve van stadsverwarming produceren (in Rotterdam, Den Haag en Leiden). Naast deze gascentrales gebruiken wij in die steden ook enkele hulpketels om warmte te produceren.

Energy Hub West; Een nieuwe ambitie in energie Op de Maasvlakte ontstaat rondom onze nieuwste kolencentrale MPP3 een energiehub, genaamd Energy Hub West (EHW). Een omgeving waar lokale overheden, de haven, het bedrijfsleven en de energiesector grote stappen zetten met gebruik van biomassa, de opslag en hergebruik van CO 2 , warmtelevering aan de gebouwde omgeving en samenwerking met de omliggende industrie, hiermee dringen we de broeikasuitstoot terug.

"We are Inter IKEA Systems B.V., the owner of the IKEA Concept and worldwide IKEA franchisor. The IKEA vision is to create a better everyday life for the many people, and we invite you to participate with us as we are on our journey towards total energy independence.

Today 13 different groups of companies own and operate 392 IKEA stores in 48 countries, under franchise agreements with Inter IKEA Systems B.V. These companies are bringing IKEA home furnishing solutions to hundreds of millions of people. These companies also share a common sustainability direction that sets high level strategic ambitions.

The largest franchisee, INGKA who operates 343 stores, has set a strategy for their operations to become entirely energy independent by 2020. This means that they will, on a global level, produce more renewable energy than they consume in their operations.

In addition to INGKA, 12 other independent franchisees operate 49 IKEA stores in Australia, Bulgaria, Cyprus, Egypt, Greece, Hong Kong, Iceland, Indonesia, Israel, Jordan, Kuwait, Lithuania, Malaysia, Morocco, Qatar, Saudi, Singapore, Spanish Islands and the Caribbean, Taiwan, Thailand, Turkey and UAE. These franchisees do not currently have the ambition to become energy independent. However, they are all seeking ways to become more energy efficient and explore renewable possibilities where possible. In certain cases, the countries in which they operate would make this goal very challenging.”

The Postcode Lottery Green Challenge is the world's largest competition in the field of sustainable entrepreneurship. Green startups from all over the world can submit promising sustainable business plans from the 1st of March 2017 for the 11th edition. In order to be able to compete, your product or service must reduce greenhouse gas emissions. The winner will receive €500,000 to further develop their product or service, and to bring it to market. The runner-up will receive €200,000. The winner will chosen by an international jury.

Wij zijn een online startup die Nederland verduurzaamt door middel van techniek. Wij helpen woningeigenaren met het energiezuinig maken van hun woning en koppelen installateurs efficiënter aan opdrachten via ons platform. Wij zetten Big data en algoritmes in en berekenen, vergelijken en adviseren klanten bij het kiezen van de juiste oplossing, zodat het hun zo min mogelijk tijd en moeite kost. In een handomdraai helpen wij een woningeigenaren naar een comfortabelere woning die stijgt in waarde en een 70% lagere energierekening heeft en zo minimaliseren wij zijn carbon footprint. Zonnepanelen, isolatie en CV-ketels zijn voorbeelden van de producten die we inclusief installatie voordelig aanbieden. Deze totaalaanpak maakt ons de eerste echte online aannemer voor duurzaam wonen.

Met meer dan 850 winkels in Nederland is Albert Heijn nooit ver weg en al 130 jaar onderdeel van ons dagelijks leven. Bij Albert Heijn geloven we dat we met veel kleine stapjes, grote resultaten kunnen behalen. Dat als we met z’n allen iedere keer een beetje meer doen, we ook iedere keer een beetje meer bereiken.

Zo kunnen we bijvoorbeeld meer doen voor het milieu, of voor eerlijke producten, meer doen voor het welzijn van dieren, meer doen voor de buurt. En door al dat ‘meer doen’ krijgt een groot woord als ‘duurzaamheid’ ineens een eigen plek in ons dagelijkse leven.

Do you immediately link your neighbor’s new electric car to falling oil prices?
Does stormy weather make your brain work faster?
At Priogen, understanding the energy of things is our core business. Based in Amsterdam, our operation focusses on short- and medium-term power trading, sourcing and optimizing generation under management. Our people are able to translate the highly complex energy environment into forecasting models that are rock solid.

We look for the brightest At Priogen, we do not base our market decisions on gut feeling. We need people who can make quick decisions to respond to our fast moving market.
Your profile:
  • Background in business, econometrics, finance, economics or exact science
  • Experience in the energy sector? Even better!
  • Eager to learn, even from mistakes
  • Confident but humble
  • Slightly smarter than your boss
  • Focused and flexible
What’s in it for you? We’re not offering you just a job, but a career. If you’re ambitious and hungry to learn, take the opportunity to grow and flourish in our company’s professional playground. Follow different tracks, try various business units or positions and find out what it is that you do best.
Excited to join? www.priogen.com/careers

Beschikbaarheid van schone, betrouwbare en betaalbare energie voor de wereldbevolking is een van de grootste uitdagingen van nu. Aan de TU Delft werken ruim 900 energieonderzoekers en een paar duizend studenten aan kennis en innovaties die deze uitdaging aankunnen. Daarnaast werken we met het bedrijfsleven aan energieinnovaties.

Research Highlights
Het Delft Plan: Nederland als Energy Gateway van Europa
Hoe zal Europa er uitzien omstreeks 2050? En vooral - hoe kunnen we nu al voorsorteren op de complexe systeemveranderingen op energiegebied en tegelijkertijd zorgen dat de Nederlandse economie er wel bij vaart? Die vraag staat centraal in Het Delft Plan: Nederland als Energy Gateway van Europa. Met dit plan wil de TU Delft in maart 2015 een beweging in gang zetten om de kracht van Nederland op energiegebied in Europa te benutten. De wetenschappelijke thema's zullen verder worden uitgewerkt in het Delft Energy Initiative.

Het Delft Energy Initiative
Het Delft Energy Initiative is de toegangspoort tot energie-onderzoek, onderwijs en innovatie aan de TU Delft. Dit initiatief dient als katalysator voor samenwerking en discussie tussen wetenschappers en studenten en tussen de TU Delft en het bedrijfsleven, overheden en politici. Op deze manier draagt de TU Delft bij aan energie-innovatie en zorgt zij ervoor dat duurzame energievoorziening prioriteit blijft voor de samenleving.

De breedte van het Delftse energieonderzoek We werken bij de TU Delft aan vele aspecten van de energietechnologie. Van zonnepanelen tot windturbines, van biogas tot smart grid en van kernenergie tot aardwarmte. Het onderzoek vindt plaats binnen de disciplines op een van de acht faculteiten en steeds vaker werken onderzoekers samen in multidisciplinaire onderzoeksprojecten.

NRG is the study association for MSc Energy Science students at Utrecht University and alumni.

NRG organizes a wide variation of activities, such as the master study introduction, excursions, lectures, company visits and study tours. A special activity is the Alumni event, where alumni and students meet each other, so that students can form an idea about their future career (opportunities). Furthermore NRG evaluates the Energy Science courses at Utrecht University and attends the educational commission from the Geoscience Faculty, in order to keep the educational quality at a high level. NRG provides networking possibilities with NRG drinks and communication of job vacancies and intern positions to students.

NRG was founded to support the master Energy Science at Utrecht University, support the contact and cooperation between its members, alumni and Utrecht University as well as organisation linked to energy and sustainability.

Nova Electric Racing is een multidisciplinair DreamTeam bestaande uit een internationale groep studenten van de Technische Universiteit Delft en Hogescholen in Delft. Ons team zal de motorsport wereld laten zien dat hernieuwbare energie de toekomst is, zonder in te leveren op prestatie. Dit zullen wij doen door een volledig elektrische race motorfiets te ontwikkelen, waarmee vervolgens deelgenomen zal worden aan de MotoE competitie 2017.

Elk jaar staat er een nieuw team studenten op om het gehele ontwerpproces te doorlopen en zich zo te ontwikkelen tot volwaardige ingenieurs. Het team zal gedurende het proces van ontwerpen en bouwen enorm veel ervaring opdoen met het praktisch toepassen van technische kennis. Hierbij wordt het probleem oplossend vermogen vergroot waarbij teamwork, planning en deskundigheid een essentiële rol spelen. Meer informatie op novaracing.nl

Het Netherlands Space Office (NSO) is de ruimtevaartorganisatie vanuit de Nederlandse overheid. De voornaamste taak is het ontwikkelen en uitvoeren van het nationale ruimtevaartbeleid. NSO is het belangrijkste aanspreekpunt voor de nationale en internationale zaken rondom ruimtevaart.

Nuon is een energieonderneming die met ruim 4.000 medewerkers circa 2 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland. Een betrouwbare, betaalbare en zo duurzaam mogelijke energielevering staat daarbij centraal. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, energie-gerelateerde producten, warmte en koude en helpt haar klanten om het energieverbruik te beperken. Nuon heeft in Nederland 2000 kilometer aan warmteleidingen, 251 windmolens, 2 waterkrachtcentrales, 1 biomassa centrale, 9 hoog rendement gascentrales en 1 kolencentrale. Nuon is onderdeel van Vattenfall.

Het doel van Havenbedrijf Rotterdam is versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt het Rotterdamse haven- en industriegebied. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf is verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart. We investeren in de ontwikkeling van het bestaande havengebied, in nieuw haventerrein, openbare infrastructuur en in de afwikkeling van scheepvaart.

Energie Data Services Nederland (EDSN) werkt samen met de regionale netbeheerders, TenneT en GTS aan de centrale marktfacilitering voor de energiesector. EDSN ontwikkelt met deze partijen een betrouwbare en innovatieve ICT-infrastructuur voor de energiemarkt van de toekomst en geeft zo de energietransitie en daarmee ook de verduurzaming van Nederland ruim baan. In onze korte film over en door EDSN (https://youtu.be/amUNHslfIaI) legt een aantal medewerkers heel helder uit wat EDSN doet. Meer informatie is natuurlijk ook te vinden op onze website: www.edsn.nl.

Ingenieursbureau van topklasse
Witteveen+Bos levert met ruim 1.000 medewerkers adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Zowel in Nederland als internationaal willen we een bureau van topklasse zijn. Topklasse betekent voor ons: zelf heel goed zijn in je vak, samenwerken met andere toppers en werken in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen. Typerend voor onze werkwijze is onze multidisciplinaire projectaanpak. Het op verantwoorde wijze inrichten van de maatschappij zien wij als de core business van onze ingenieurs. Onze advieswerkzaamheden omvatten het gehele traject van planstudie en ontwerp tot uitvoeringsbegeleiding en projectmanagement.

Ruimte voor talent en ambitie
Wij hechten sterk aan onze bedrijfscultuur, waarin elke medewerker het beste uit zichzelf haalt, de talenten ten volle benut en maximale klantwaarde biedt. We bieden je een podium waarop je je kunt ontwikkelen en je ambities waar kunt maken. Kies je voor een baan bij Witteveen+Bos, dan kies je voor afwisseling en uitdaging in projecten die uitdagend en grensverleggend zijn. Zo leveren wij bijvoorbeeld een bijdrage aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen, Spoorzone Delft en Ruimte voor de Rivier-projecten. Ook zijn we actief in het buitenland met projecten als Masterplan Jakarta en drinkwaterprojecten in Afrika.

De TKI Urban Energy stimuleert, verbindt en ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling en toepassing van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving en de infrastructuur. We versterken daarmee de internationale concurrentiekracht van deze bedrijven en de kennispositie van deze onderzoeksorganisaties en vergroten zo de opbrengsten voor de Nederlandse economie. Lees meer over onze innovatieprojecten op tki-urbanenergy.nl/projecten.

Our Oceans Challenge believes that there are bountiful opportunities to balance ocean protection with the responsible use and exploitation of ocean space and resources. We help entrepreneurs, start-ups or just about anyone with a good idea with knowledge from the industry, connect them with experts from the offshore and even provide you with funds for game-changing ideas. It’s time for the offshore industry to show its responsibility and time to help you with your breakthrough idea. Together, we can accelerate your innovative and sustainable idea into a viable business! In other words; we see an ocean of business opportunities!

F. Breeman is officieel dealer voor de merken BMW en MINI met vestigingen in Rotterdam en Gouda. In deze regio maar ook ver daarbuiten bedienen wij een trouwe klantenkring en bouwen wij aan nieuwe relaties middels een warme en persoonlijke behandeling, zoals u die alleen van een echt familiebedrijf kent. Maatwerk is waar wij voor staan, een uiterste tevredenheid onder onze klanten is ons doel. Onze bedrijfshistorie rijkt terug tot 1908, hét bewijs dat klanten onze aanpak waarderen. Dat successen uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst realiseren wij ons echter maar al te goed. De wereld om ons heen verandert en wij veranderen mee. Benieuwd naar onze aanpak? Kom langs bij één van onze vestigingen en ervaar het zelf.

Wij zijn Solar Monkey, een ambitieuze en energieke gamechanger in Delft. Wij leveren software en services op het gebied van voorspellen, monitoren en garanderen van de opbrengst van zonne-energie. We hebben een passie voor techniek en energie, en zijn vastberaden om onze producten en diensten via een strakke marketing met de juiste uitstraling groots in de markt te zetten. Eerst in Nederland, en vanaf 2017 ook in de rest van de wereld. We zijn gevestigd bij Yes!Delft, de grootste high tech incubator van Europa, wat een extra kracht achter onze ontwikkeling met zich mee brengt.

De 3300 professionals van TNO zetten hun kennis en ervaring in om slimme oplossingen te realiseren voor complexe vraagstukken. Deze innovaties dragen bij aan het duurzaam versterken van de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van onze samenleving. Onze partners hierin zijn ruim 3000 bedrijven en organisaties in binnen- en buitenland, waaronder het mkb. Binnen het thema Energie dragen we door middel van innovaties bij aan een duurzame, efficiënte en leveringszekere energievoorziening.
Meer weten over TNO en de andere zes maatschappelijke thema’s waar we ons op richten? Kijk dan op www.tno.nl.

Ons Dream Team bestaat uit zo'n 25 technische topstudenten die een extreem duurzame auto op waterstof ontwikkelen. Elk jaar doen we mee aan de Shell Eco-marathon, waar zo’n 50.000 bezoekers op af komen. In 2015 heeft het team met de Ecorunner V het winnende resultaat neergezet met omgerekend 3653 km op een liter benzine. Afgelopen jaar zijn we derde geworden op een nieuw parcours in Londen dat lastiger bleek dan verwacht. Dit jaar proberen we onze titel uiteraard terug te winnen, op het uitdagende parcours in Londen. Ons doel dit jaar is met 3500 km op een liter benzine het winnende resultaat neer te zetten.

Hiermee willen we aantonen dat in de huidige maatschappij meer nadruk gelegd moet worden om het energieverbruik te reduceren, om de CO2 uitstoot te reduceren en het Klimaatakkoord te behalen. Een manier om dat te bereiken is door zuinig te gaan rijden, met ons voertuig willen we laten zien dat huidige auto's efficiënter moeten rijden. Een andere manier om het energieverbruik te reduceren is door het gebruik van waterstof. Waterstof heeft de mooie eigenschap dat het als uitstoot alleen water heeft. De huidige duurzame bronnen kampen met het probleem dat de vraag en aanbod van energie niet altijd overeenkomen. Waterstof zou hiervoor een goede oplossing zijn, door het overschot van energie door middel van elektrolyse op te slaan als waterstof en dan op een ander moment weer terug te leveren.

Defensie is een veelzijdige organisatie waar ruim 43.000 militairen en 17.000 burgermedewerkers werkzaam zijn. In feite zijn we een soort mini-maatschappij, want naast de bekende gevechtsfuncties vind je vrijwel elk vakgebied ook binnen Defensie: van logistiek tot bouwtechniek en van geneeskunde tot ICT. Dat werk doe je in een hecht team en in bijzondere omstandigheden, waar ook ter wereld.

Techniek bij Defensie

Een baan in de techniek is natuurlijk niet alleen mogelijk bij Defensie. Maar nergens anders kun je dat doen zoals bij ons. We werken overal ter wereld met veel en bijzonder materieel, zoals helikopters, pantservoertuigen, schepen, vliegtuigen… Kortom: grote machines met genoeg technische uitdagingen. We hebben daarom altijd behoefte aan mensen die ervoor zorgen dat alles blijft rijden, vliegen, varen of werken zoals het moet. Want hoe modern en ‘slim’ ons materieel ook is, het onderhouden en beheren ervan blijft mensenwerk.

Militaire managers

Het managen van al die mensen ligt in handen van onze officieren, in feite onze militaire managers. Voor hogeropgeleiden jongeren bieden we een uitgebreide militaire managementopleiding, waarbij je strategische beslissingen leert nemen in jouw vakgebied. Een mooie carrièrestap voor mensen die een uitdaging wel zien zitten!

Kijk voor meer informatie op: http://werkenbijdefensie.nl.

ING Wholesale Banking (WB) meets all banking needs of large corporations, multinationals and financial institutions. We are a truly international team of more than 11,000 banking professionals with local knowledge and a presence in 40 countries.

In addition to basic banking services like lending, payments and cash management and treasury, we provide tailored banking solutions in areas including corporate and structured finance, leasing, and equity and debt capital markets.

In short, we can finance your growth, manage your day-to-day banking needs and provide you with a full range of banking solutions to help you achieve your business goals.

For more information, see the website.

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.
We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen.
Het inrichten van het land gaat ook om de balans tussen verschillende belangen zoals economie, milieu en woongenot. Daarvoor zetten de mensen van Rijkswaterstaat zich dagelijks in. Met ruim 200 jaar kennis van de inrichting van ons land weten ze dat dit meer is dan het technisch uitvoeren van projecten aan weg en water. Het gaat ook om de balans tussen al die belangen: economie, milieu, woongenot. Rijkswaterstaat betrekt daarom burgers bij de inrichting van hun leefomgeving en werkt samen met bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten. Zo werken we met elkaar aan duurzame oplossingen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Formula Student Team Delft is een multidisciplinair team van 75 TU Delft studenten die ieder jaar een vier wiel elektrisch aangedreven race-auto bouwen. Door bijna ieder onderdeel zelf te ontwerpen en bouwen bewijst het team dat prestatie en duurzaamheid niet haaks op elkaar staan in de techniek. Zo heeft het team in de DUT16 een auto gemaakt die van 0-100 in net meer dan 2 seconden kan. Dit is mogelijk dankzij een focus op lichtgewicht en functioneel ontwerp dat terug te vinden is in elk onderdeel van de auto.

Petrogas E&P Netherlands BV located in Rijswijk, The Netherlands is part of Upstream Oil & Gas Company Petrogas E&P LLC having its head office in Oman.
In The Netherlands, Petrogas E&P Netherlands BV is producing Oil and Gas from 3 Oil- and 3 Gas Platforms.
Petrogas E&P LLC has currently assets in Oman, The Netherlands, Denmark, United Kingdom, Germany, Egypt, Somaliland and Mozambique.
Our mission is to find and develop Oil & Gas Safely and Ethically and promote an Incident and Injury free culture.

Duurzame energie voor iedereen. Dat is onze missie. Zodat onze klanten energie hebben om te wonen, werken en leven. Vandaag en morgen. Dat is niet vanzelfsprekend, want de energiewereld verandert. Zo wekken onze klanten steeds vaker duurzame energie op. En moeten we tijdig inspelen op technieken die nu nog niet zijn uitgevonden. Dit vraagt om een nieuw energiesysteem. Wij zijn daarbij een onmisbare schakel. Samen met onze omgeving werken we aan een duurzaam systeem, dat we betrouwbaar en betaalbaar houden. Dat doen we voor de nieuwe energiegeneratie. Voor mensen die net als wij zuinig zijn op onze wereld. Hoe? Door als Stedin duidelijk en dichtbij te zijn en het gewoon te gaan doen!

The Green Village: radical systems innovations for a sustainable future
Sustainable solutions to the world’s largest challenges require radically new connections between technologies and industries at a systems level. These types of innovation stretches our existing thinking about technologies, business models, public interest and regulation.

Building The Green Village at the TU Delft campus
The Green Village unites all stakeholders at an inspiring, lively and entrepreneurial place on the campus of the Delft University of Technology. Here scientists and students, corporates and SME’s, government and legislators work together on the development of this kind of innovations. By building, testing and demonstrating these experimental innovations we can accelerate their market introduction in order to impact our working and living environment, and in doing so, contributing to a sustainable future.

Senfal is a 'demand response aggregator' which is a fancy word for software company. We develop software that will enable the energy transition. In the future, when all our energy will be generated from sustainable sources, smart IT-systems need to balance supply and demand. As more renewables are connected, the businesscase for these balancing services will improve. We control various energy assets, such as cold stores, batteries and turbines. We forecast energy -markets, -demand and -supply, and we combine these two into an optimization tool. In this way we are working on innovative business models for storage, sustainable energy and the energy transition. As a scale up, we are allways looking for engineering talent.

Royal Dutch Shell is a Dutch-British multinational, and one of the six biggest state-independent oil companies in the world. In The Netherlands, Shell is market leader in transport fuels. Both at the main land and on the North Sea Shell focuses on the exploration and exploitation of oil and gas. Geographically the refinery in Pernis and chemical complex in Moerdijk are responsible for the processing of oil and gas, while two large research centres are based Amsterdam and Rijswijk. Furthermore, the global headquarters can be found in The Hague.

The biggest challenge, for both society and Shell, is to meet the rising global demand for energy while simultaneously reducing the emission of CO2. The Energy Transition offers a great opportunity to organizations such as Shell, an energy company with more than 90,000 employees in more than 70 countries. In The Netherlands specifically we have a choice: do we want to be bottom of the list in Europe when it comes to Renewable energies or do we want to accelerate the Energy Transition to also benefit from opportunities it provides to our economy?

Shell wants to be part of the latter, to accelerate the Energy Transition; because we believe it offers opportunities for The Netherlands. And it could make our country a frontrunner in Renewable Energies rather than bottom of the list. Accelerating and scaling energy projects mean less CO2 emissions at a faster rate. If we could create an Energy Transition focussed industry we could create new jobs and create economic growth.