Partners 2018

Het Ministerie van Economische Zaken staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Alliander is een netwerkbedrijf. Wij zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland. Door ons netwerk continu te verbeteren bereiden we ons voor op de toekomst waarin iedereen duurzame energie kan gebruiken, produceren en delen. Alliander wordt gevormd door een groep bedrijven, waaronder Liander, Liandon, Kenter en Allego. Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties.

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.
We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen.
Het inrichten van het land gaat ook om de balans tussen verschillende belangen zoals economie, milieu en woongenot. Daarvoor zetten de mensen van Rijkswaterstaat zich dagelijks in. Met ruim 200 jaar kennis van de inrichting van ons land weten ze dat dit meer is dan het technisch uitvoeren van projecten aan weg en water. Het gaat ook om de balans tussen al die belangen: economie, milieu, woongenot. Rijkswaterstaat betrekt daarom burgers bij de inrichting van hun leefomgeving en werkt samen met bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten. Zo werken we met elkaar aan duurzame oplossingen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Vopak is 's werelds toonaangevende onafhankelijke tankopslagbedrijf. Wij exploiteren een wereldwijd netwerk van terminals op strategische locaties langs belangrijke handelsroutes. Met een geschiedenis van 400 jaar en een sterke focus op veiligheid en duurzaamheid, beloven wij een efficiënte, veilige en schone opslag en behandeling van vloeibare bulkproducten en -gassen voor hun klanten. De levering van deze producten zijn van vitaal belang voor de economie en het dagelijks leven. Variërend van olie, chemicaliën, gassen en LNG tot biobrandstoffen en vegoils. Het hoofdkantoor van Vopak is gevestigd in Rotterdam, en hebben meer dan 5.500 medewerkers in dienst.

The Postcode Lottery Green Challenge is the world's largest competition in the field of sustainable entrepreneurship. Green startups from all over the world can submit promising sustainable business plans from the 1st of March 2017 for the 11th edition. In order to be able to compete, your product or service must reduce greenhouse gas emissions. The winner will receive €500,000 to further develop their product or service, and to bring it to market. The runner-up will receive €200,000. The winner will chosen by an international jury.

In an ever-changing market, Ampelmann is committed to providing the best access solutions for people and cargo transfer. We have changed the world of offshore access in terms of safety, efficiency and reliability. Everyday Ampelmann is active all over the world, ensuring our customers’ people can walk to work safely. With a track record of more than 3.8 million safe people transfers, more than 5 million kg cargo transfers and 200 projects worldwide, we have an established presence in every major oil, gas and offshore wind market. Our team spirit, coupled with an ambitious development plan and a strong focus on innovation, helps us with setting new standards and serving our clients with the safest and most cost effective offshore access solutions for both people and cargo transfers.

Duurzame energie voor iedereen. Dat is onze missie. Zodat onze klanten energie hebben om te wonen, werken en leven. Vandaag en morgen. Dat is niet vanzelfsprekend, want de energiewereld verandert. Zo wekken onze klanten steeds vaker duurzame energie op. En moeten we tijdig inspelen op technieken die nu nog niet zijn uitgevonden. Dit vraagt om een nieuw energiesysteem. Wij zijn daarbij een onmisbare schakel. Samen met onze omgeving werken we aan een duurzaam systeem, dat we betrouwbaar en betaalbaar houden. Dat doen we voor de nieuwe energiegeneratie. Voor mensen die net als wij zuinig zijn op onze wereld. Hoe? Door als Stedin duidelijk en dichtbij te zijn en het gewoon te gaan doen!

Duurzame, betrouwde, betaalbare en veilige energie-infrastructuren vormen de speerpunten in het segment duurzaam. Joulz heeft jarenlange ervaring in energie-infrastructuren en kent de specifieke wensen van hernieuwbare energieprojecteigenaren. Dat geldt voor onshore en offshore windprojecten, zonprojecten en energieopslagprojecten. Joulz biedt de beste integrale maatwerkoplossingen voor de ontwikkeling, engineering en realisatie van energie-infrastructuren tot en met aansluiting aan het elektriciteitsnet. In de operationele fase zorgt Joulz voor een maximale beschikbaarheid van (duurzame) energie centrales met 24/7/365 services en doet het totale beheer en onderhoud van uw energie-infrastructuren.

Energie zal in de toekomst steeds schaarser en daardoor duurder worden. Energiebesparing is dan ook een noodzaak, waarvan iedereen doordrongen is: het voorkomt vervuiling en het spaart kostbare grondstoffen. Naast dat energiebesparing goed is voor ons milieu, heeft ook uw bedrijf er baat bij. Door energiebesparing verlaagt u uw kosten, verkleint u uw CO2-voetafdruk en verbetert u uw concurrentiepositie. HyTEPS helpt bedrijven het kWh-verbruik te verlagen. Met drie technologisch innovatieve oplossingen kan het energieverbruik op verlichting, op motoren of het gehele pand gereduceerd worden.

Are you up for a challenge?

Northpool is an energy trading company fully prepared for the energy transition and all the upcoming changes in the energy landscape. The adaptation to a more sustainable energy environment requires new insights and skills. Knowledge about the weather and the weather risks is one of these aspects. But also the possibility to adapt to new circumstances. Northpool combines, processes and analyses all relevant information sources to outperform the competitive energetic market!

Do you…

  • Have a competitive and innovative mindset?
  • Have excellent analytical and numerical skills?
  • Like to be challenged and thrives best under pressure?
  • Want to become an Energy Trader


Then contact us!

Wij zien elke dag als een kans om het beter te doen. Om met ons klimaatneutrale netwerk en onze medewerkers vooruitgang te boeken voor mens en milieu. Een betere wereld gaat namelijk iedereen aan.

De grootste uitdaging voor KPN is het toenemende verbruik van energie, dat onlosmakelijk is verbonden met de groeiende stroom aan data die via ons netwerk wordt verstuurd. Wij zijn pioniers en hebben jaren geleden al ingezet op het gebruik van volledig duurzame energie. Sinds 2015 is ons bedrijf klimaatneutraal. Daarmee behoren we al jaren tot de top van ’s werelds groenste telecombedrijven.

Bij GreenGenius kun je als net afgestudeerde TU’er of Technische HBO’er in drie jaar uitzoeken welke baan bij je past, wat je interessant vindt en wat je goed kunt. Je gaat bij drie opdrachtgevers werken en kunt zo uitvinden in welke omgeving en functie je het beste uit jezelf kunt halen. Waar krijg jij het meeste energie van? We bieden een opleidingsprogramma waarin je vrij bent te kiezen hoe je je verder wilt ontwikkelen. Een persoonlijke coach begeleidt je in dit traject. Je kunt zo helemaal zelf bepalen hoe jouw toekomst eruit gaat zien.

Opgericht in 1974, IEA is oorspronkelijk ontworpen om landen te helpen bij het coördineren van een collectieve reactie op grote verstoringen in de olievoorziening, zoals de crisis van 1973/4. Hoewel dit een belangrijk aspect van zijn werk blijft, is het IEA aanzienlijk verandert in de afgelopen jaren.

Vandaag de dag onderzoekt het IEA het volledige spectrum van energie kwesties, waaronder vraag en aanbod van olie, gas en kolen, hernieuwbare energietechnologieën, elektriciteitsmarkten, energie-efficiëntie, toegang tot energie, beheer van de vraagzijde en nog veel meer. Via dit werk bepleit het IEA beleid dat de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van energie in zijn 30 lidstaten en daarbuiten zal verbeteren.

Vandaag staat het IEA centraal in de mondiale dialoog over energie, waarbij gezaghebbende analyses worden uitgevoerd via een breed scala aan publicaties, waaronder het vlaggenschip World Energy Outlook en de IEA-marktrapporten; gegevens en statistieken, zoals Key World Energy Statistics en de Monthly Oil Data Service; en een reeks trainings- en capaciteitsopbouwworkshops, presentaties en bronnen.

World Startup Factory is dedicated to helping founders build successful ventures with positive impact by investing, exploring and learning together.

Building a thriving new enterprise takes a lot more than a 3-minutes pitch to investors. Helping founders takes more than casual feedback over a single cup of coffee. It takes passion, skills, knowledge and endurance from all the stakeholders to go from a zero to something far beyond. At World Startup Factory we gather the bright and passionate who dare to take this journey with us.

Our core added value is getting the right people on board. We believe nowadays’ markets, technologies and challenges ask for strategic collaboration on every aspect of a venture. That’s why we extend and continuously test the boundaries of our international community to make sure we can connect the right people to the impact startups we deeply care about.

Dutch Power werkt met enthousiasme aan:

- het bevorderen en promoten van het energietechniekvak binnen het bedrijfsleven en de onderwijswereld.

- het bieden van een platform voor discussie, kennisuitwisseling en praktijkervaring.

- succesvolle technologische innovatie in de energiesector door het stimuleren van ontmoeten en verbinden.

Do you immediately link your neighbor’s new electric car to falling oil prices?
Does stormy weather make your brain work faster?
At Priogen, understanding the energy of things is our core business. Based in Amsterdam, our operation focusses on short- and medium-term power trading, sourcing and optimizing generation under management. Our people are able to translate the highly complex energy environment into forecasting models that are rock solid.

We look for the brightest At Priogen, we do not base our market decisions on gut feeling. We need people who can make quick decisions to respond to our fast moving market.
Your profile:

  • Background in business, econometrics, finance, economics or exact science
  • Experience in the energy sector? Even better!
  • Eager to learn, even from mistakes
  • Confident but humble
  • Slightly smarter than your boss
  • Focused and flexible
What’s in it for you? We’re not offering you just a job, but a career. If you’re ambitious and hungry to learn, take the opportunity to grow and flourish in our company’s professional playground. Follow different tracks, try various business units or positions and find out what it is that you do best.

Het doel van Havenbedrijf Rotterdam is versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt het Rotterdamse haven- en industriegebied. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf is verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart. We investeren in de ontwikkeling van het bestaande havengebied, in nieuw haventerrein, openbare infrastructuur en in de afwikkeling van scheepvaart.

Beschikbaarheid van schone, betrouwbare en betaalbare energie voor de wereldbevolking is een van de grootste uitdagingen van nu. Aan de TU Delft werken ruim 900 energieonderzoekers en een paar duizend studenten aan kennis en innovaties die deze uitdaging aankunnen. Daarnaast werken we met het bedrijfsleven aan energieinnovaties.

Research Highlights
Het Delft Plan: Nederland als Energy Gateway van Europa
Hoe zal Europa er uitzien omstreeks 2050? En vooral - hoe kunnen we nu al voorsorteren op de complexe systeemveranderingen op energiegebied en tegelijkertijd zorgen dat de Nederlandse economie er wel bij vaart? Die vraag staat centraal in Het Delft Plan: Nederland als Energy Gateway van Europa. Met dit plan wil de TU Delft in maart 2015 een beweging in gang zetten om de kracht van Nederland op energiegebied in Europa te benutten. De wetenschappelijke thema's zullen verder worden uitgewerkt in het Delft Energy Initiative.

Het Delft Energy Initiative
Het Delft Energy Initiative is de toegangspoort tot energie-onderzoek, onderwijs en innovatie aan de TU Delft. Dit initiatief dient als katalysator voor samenwerking en discussie tussen wetenschappers en studenten en tussen de TU Delft en het bedrijfsleven, overheden en politici. Op deze manier draagt de TU Delft bij aan energie-innovatie en zorgt zij ervoor dat duurzame energievoorziening prioriteit blijft voor de samenleving.

De breedte van het Delftse energieonderzoek We werken bij de TU Delft aan vele aspecten van de energietechnologie. Van zonnepanelen tot windturbines, van biogas tot smart grid en van kernenergie tot aardwarmte. Het onderzoek vindt plaats binnen de disciplines op een van de acht faculteiten en steeds vaker werken onderzoekers samen in multidisciplinaire onderzoeksprojecten.

TU Delft Energy Club is a student-led initiative committed to facilitate opportunities for sustainable energy enthusiasts.

We believe that students can have a positive impact on the energy transition. We are the intermediary between students, companies, research groups and the government within The Netherlands and Europe.

We facilitate events, projects, seminars, internships and excursions to empower students to become active contributors to the sustainable energy transition.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor de ING de gewoonste zaak van de wereld. Wij hebben oog voor onze planeet en al zijn bewoners. Dat is wel het minste wat we kunnen doen.

Wat doet de ING aan duurzaam ondernemen?

Natuurlijk willen we ook zélf duurzaam zijn. We letten op onze eigen milieu-impact en kiezen bij voorkeur duurzame leveranciers. ING scoort met haar beleid hoog op diverse duurzaamheid-indexen. Bijvoorbeeld op de financiële stabiliteit, investeringsbeleid, milieu impact en arbeidsomstandigheden. ING wil een positieve invloed hebben op economie, maatschappij en milieu. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst.

At Damen, it's all about ships - it's what we do, it's who we are. We design them, we build them, we service them. We live them! We have a vision and we are on a mission. Read about them here, in our global Vision and Mission statement.

OUR MISSION

Damen is a client-focused, international and family-owned shipbuilder with Dutch roots. We design and build innovative ships of excellent quality, supported by a worldwide network of sales and services, including maintenance and repair and conversion facilities.

OUR VISION

Damen aims to become a global market leader in niche markets of shipbuilding, ship repair and conversion and related services and components, growing step-by-step an developing quality vessels and services. We want to exceed out clients' expectation in terms of quality, innovation and reliability. We aim to attract top customers, employees, suppliers and business partners in order to succeed in realising our vision.

Talent voor Transitie is een sector brede beweging van jonge, ambitieuze en energieke mensen die de energietransitie gaan versnellen. Bij ons kan je techniek, organisatie en maatschappij combineren waarbij ons intensief ontwikkeltraject de basis vormt voor een goede start van je carriere. Je voert drie opdrachten uit bij verschillende organisaties en wordt opgeleid tot een energie professional met sterke transitie vaardigheden.

Op dit moment gebruiken we de aarde 1,6* keer meer dan wat zij aan kan. Steeds meer mensen zijn bezorgd over onze aarde en leven bewuster. Het is onze overtuiging dat iedereen energie en verduurzaming in eigen hand kan nemen. Dus ook de energietransitie en het tempo waarin deze zich voltrekt. Ons streven is om de energiebehoefte van onszelf en onze klanten binnen de grenzen van één leefbare planeet te krijgen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons.

De wereld van de olie en gaswinning verandert. En zal blijven veranderen. In de transitie naar een CO2 arme energiemix zal het aandeel van conventionele brandstoffen zoals aardgas dankzij energiebesparing en de groei aan hernieuwbare bronnen afnemen. Tegen 2050 zijn naar verwachting ook de Nederlandse aardgasvoorraden in belangrijke mate uitgeput.

De Nederlandse olie en gasindustrie werkt er hard aan zich deze nieuwe werkelijkheid eigen te maken. Een werkelijkheid waarbij aardgas niet meer vanzelfsprekend de beste optie is, maar daar wordt ingezet waar het bijdraagt aan CO2 besparing, én waar het de ontwikkeling van duurzame energie niet in de weg zit. Gas op Maat noemen we dat.

NOGEPA behartigt ook tijdens deze transitie de belangen van de bedrijven die in Nederland een vergunning hebben om olie en gas op te sporen en te winnen. Om zo een bijdrage te leveren aan een duurzame energievoorziening in 2050.

Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) is een onderneming die namens de Staat investeert in de opsporing, winning en opslag van gas en olie. Op een veilige, duurzame en economisch verantwoorde wijze realiseert EBN maatschappelijke en economische waarde uit de Nederlandse ondergrond. EBN dient daarbij een publiek belang: bijdragen aan een onafhankelijke, betrouwbare energievoorziening in Nederland. We zien dat als een belangrijke maatschappelijke opdracht.

Het energiesysteem zoals we dat nu kennen, zal ingrijpend moeten veranderen. EBN pleit voor een energievoorziening die veilig, betrouwbaar, betaalbaar en steeds meer duurzaam is. In lijn met het Energierapport 2016 wordt gestreefd naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. In de visie van EBN kan aardgas op weg naar een duurzame en CO2-neutrale energietoekomst een belangrijke rol spelen tijdens de energietransitie. Temeer omdat aardgas een betrouwbare energiebron is die kan worden opgeslagen en bovendien een lagere CO2-uitstoot levert in verhouding tot andere fossiele brandstoffen.

We are the consulting company that can “greenify” your business environment. We offer smart greentech solutions to make businesses more sustainable and environmentally friendly. Concerned about our planet? Well, using our expertise in engineering, strategy and environment, it is our priority to integrate sustainability in to business models – we make business lean, clean and green.

Sinds de publicatie van de white paper van Elon Musk over het Hyperloop concept is de belangstelling voor dit concept enorm toegenomen. De Hyperloop is een conceptueel high-speed transportsysteem met buizen die onder lage druk staan waarin capsules met passagiers of vracht reizen. Hierdoor is de luchtweerstand zo laag dat men kan reizen met bijna de snelheid van het geluid, terwijl het veel goedkoper, efficiënter en gemakkelijker dan vliegtuigen is. Om de ontwikkeling van een werkend prototype te stimuleren, organiseert Elon Musk's bedrijf SpaceX de Hyperloop Pod Competition. Deze wedstrijd houdt het ontwerpen, bouwen en testen van een half-size capsule in een lage druk buis in. De testbuis van 1,6 kilometer staat naast het hoofdkantoor van SpaceX in Hawthorne, Californië.

Ons team bestaat uit 35 studenten van alle faculteiten van de TU Delft. Met dit team en de ervaring die we al hebben geloven we dat we verder kunnen kijken, verder kunnen reiken, harder kunnen werken en beter kunnen presteren dan de andere teams die concurreren in de Hyperloop competitie. Iedereen in dit team is zeer gemotiveerd om de wereld schoner, sneller en efficiënter te maken. Ons doel is vastgesteld: het winnen van deze wedstrijd en een bijdrage leveren aan de toekomst van het transport!

Hydrogen has long been the prospective replacement for fossil fuel in the automotive industry, only to see battery cars claim the stage in most recent years. Nonetheless hydrogen has a huge potential in becoming an important player in the energy transition. Once production is scaled up and carried out with the use of renewable energy the true benefits of using hydrogen will flourish on the energy market. Hydrogen has the ability to be stored and transported, as well as to fill up fuel tanks in under 3 minutes at ordinary gas stations. Not to mention that the current achievable driving range is already competitive with ordinary petrol cars. The Eco-Runner Team is a strong believer in the future of hydrogen and has made it into its mission to promote and develop this wonderful energy carrier.