Pijlers

De All Energy Day is op te delen in de pijlers Techniek, Beleid, Ontwerp en Ondernemerschap. Wij geloven in een multidisciplinaire kijk op de energietransitie. Niet alleen zullen we expliciet ingaan op de specifieke pijlers waarmee we energie van verschillende kanten belichten. Ook willen we verschillende expertises en achtergronden motiveren de handen ineen te slaan om onze energievoorziening te verduurzamen. Zo kunnen we samenwerken aan een sterk energieplan voor de toekomst.

Techniek

Op dit moment bevinden we ons in een enorme groeicurve van technische vooruitgang. Ook op het gebied van energie volgen innovaties elkaar snel op. Op dit moment kan vooral wat betreft het opslaan en besparen van energie nog veel worden verbeterd, hierbij speelt techniek een enorme rol.

Interessante vragen binnen deze pijler:

 • Is windenergie op dit moment wel rendabel?
 • Kunnen we vliegtuigen op zonne-energie laten vliegen?
 • Zal ons zeewater de huishoudens van Nederland binnenkort van energie voorzien?

Beleid

De transitie van eindige naar duurzame energiebronnen zal geleidelijk moeten gebeuren, en hiervoor is duidelijke regelgeving nodig die afgestemd is op de hele maatschappij. Beleid op het gebied van energie vertegenwoordigt de doelen die we hebben en faciliteert de processen die nodig zijn om deze doelen te bereiken.

Interessante vragen binnen deze pijler:

 • Werkt het huidige Europese energiebeleid?
 • Is investeren in offshore windparken een juiste beslissing?
 • Moet de overheid elektrische auto’s subsidieren?
 • Hoe kunnen we onze afhankelijkheid verminderen van olie en gas producerende landen?

Ontwerp

De energietransitie moet plaatsvinden in de industrie, maar ook op consumentenniveau. De manier van implementeren van energietechnieken in producten die we in het dagelijks leven gebruiken speelt een belangrijke rol in de acceptatie van verandering en vooruitgang.

Interessante vragen binnen deze pijler:

 • Hoe maken we energieproducerende huizen?
 • Is iedere stad in de toekomst zelfvoorzienend?
 • Laden we over 5 jaar onze auto’s op via het wegdek?

Ondernemerschap

Zonder ondernemerschap staat vooruitgang stil, ook in de energie-industrie. De meest onverwachte ideeën en bijzondere probleembenaderingen zijn minstens zo vaak afkomstig van een innovatieve ondernemer als van een hightech engineer.

Interessante vragen binnen deze pijler:

 • Welke innovaties kunnen uitgroeien tot onderneming?
 • Hoe kom je van businessplan tot een gezond en succesvol bedrijf?
 • Wat zijn de beste energie gerelateerde start-ups van dit moment?