STATKRAFT

Statkraft is Europa’s grootste producent van duurzame energie uit zon, wind en water. Wereldwijd produceren wij inmiddels 70 TWh aan energie; waarvan 96% afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. Dit is vergelijkbaar met de helft van het Nederlandse jaarlijkse elektriciteitsverbruik. We geloven dat lokaal, duurzaam opgewekte energie de oplossing is van klimaatverandering. 

Wij zijn een internationaal bedrijf met een Noorse achtergrond en 100% eigendom van de Noorse staat. Statkraft opereert met 5.000 werknemers in 20 landen. Statkraft heeft 125 jaar kennis en ervaring, waarvan 25 jaar in Nederland. Onze kennis en ervaring helpen om projecten efficiënt en succesvol uit te voeren. We passen een park in de omgeving, zorgen voor zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor de omgeving, zo min mogelijk negatieve impact voor omwonenden en ontwikkelen meer biodiversiteit.

THE WORKSHOP

We nodigen studenten uit om kennis te maken met Statkraft in twee workshops. 

Ochtend: het ontwikkelen van duurzame energie

We nemen jullie graag mee in het ontwikkelen van duurzame energie. Hoe maak je duurzame energieopwek een realiteit en zorg je voor voldoende draagvlak in de omgeving? Maak kennis met verschillende groepen belanghebbenden, hun bezwaren en motivaties en ontdek hoe je dat bij elkaar brengt tot een solide plan. 

Middag: de elektrolyser en groene stroom certificaten

Case: Hoe verzeker je genoeg inkomsten voor een duurzaam energieproject in een volatiele energiemarkt? We leggen uit hoe energieprijzen tot stand komen en dagen je uit na te denken over voor- en nadelen, en de risico’s in een veranderende markt.