STEVIN

Stevin is een consultancy bureau dat organisatie verbetering adviseert en realiseert in bedrijven die maatschappelijk relevante (technische) assets beheren.

THE WORKSHOP

Energiehub: what’s in the name? 

Je hoort het concept steeds vaker: een “energiehub”. Maar wat wordt er precies mee bedoeld? En hoe komt zo’n energiehub tot stand? Daar gaan we tijdens de workshop met jullie mee aan de slag.  De definitie die wij hanteren voor een energiehub is een slim elektriciteitsnetwerk dat verschillende partijen op en rondom knooppunten (van mobiliteit of logistieke bedrijventerreinen) voorziet van elektriciteit, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Zo’n energiehub bestaat uit een combinatie van gedeelde infrastructuur en afgestemd gebruik, opslag en opwerk van energie, waardoor de druk op de infrastructuur en het net wordt verminderd. Dit vereist technisch nadenken én afstemming met de juiste stakeholders, om de samenwerking vorm te geven. In de workshop gaan we aan het werk met de verschillende aspecten die van belang zijn bij een energiehub en dagen we jullie uit om tot een zo optimaal mogelijke combinatie van partijen te komen.