VENTOLINES

Ventolines heeft een duidelijke missie: we streven naar een wereld waarin duurzame energievoorzieningen waardevol zijn voor iedereen. Of het nu gaat om coöperaties, buurtverenigingen, investeerders, boeren, energieleveranciers, overheden of consumenten. In onze wereld brengt duurzame energie iedereen vooruit. Om dit te bereiken ontwikkelen, bouwen en beheren we duurzame energieprojecten.

Om dit te bereiken ontwikkelen, bouwen en beheren we duurzame energieprojecten. Met goed zicht op de belangen en wensen van alle betrokkenen. We ontwerpen een heldere route naar het gewenste eindresultaat en begeleiden onze opdrachtgevers op de weg daarnaartoe. Omdat we ons ons verantwoordelijk voor iedere fase van een project, bieden we oplossingen voor de uitdagingen die op ons pad komen. Samen een succesvol resultaat realiseren, daar gaat het ons om.

Ons team

Met een team van 100 medewerkers is Ventolines een actieve speler in de wereld van de duurzame energie. We zijn daadkrachtig, vakkundig en inventief en hebben een diepe en brede kennis van de energiesector en van duurzame energie in het bijzonder. We werken met onze eigen ingenieurs, juristen, communicatieadviseurs, bedrijfskundigen en financieel specialisten. Zo kunnen we opdrachtgevers over de gehele breedte van een project vooruithelpen.

Ervaring

Ventolines is al jarenlang betrokken bij de ontwikkeling, de bouw en het beheer van een groot aantal duurzame energieprojecten, zowel op land als in het water. Denk bijvoorbeeld aan het grootste onshore windpark van Nederland: Windplan Groen. Ook hadden we een leidende rol in de realisatie van ’s werelds grootste offshore windpark in een meer: Windpark Fryslân.

Andere projecten waar wij aan hebben bijgedragen zijn: Westermeerwind (onderdeel van Windpark Noordoostpolder), Block Island Windfarm (VS), Windcentrale, Sailwind, Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding en diverse zonneparken met een opgeteld vermogen van 400+ MW

Onze diensten

Ventolines heeft alle kennis en ervaring in huis om samen met onze opdrachtgevers ervoor te zorgen dat duurzame energieprojecten succesvol worden gerealiseerd. Van advisering tot projectmanagement en van ontwikkeling en bouw tot juridisch advies en structurering. Tijdens de verschillende projectfases leveren we de volgende diensten:

• Ontwikkeling

• Contractering

• Financieel advies & Financiële Structurering

• Juridisch advies & Juridische Structurering

• Advies over Energiemarkten & Power Purchase Agreements (stroomcontracten) • Bouw

• Stakeholdermanagement & Omgevingscommunicatie

• Assetmanagement

THE WORKSHOP

In this workshop you will advise a Ventolines client on participating in a tender for an offshore wind site. Three different clients from Ventolines are looking for an offshore wind site and together with your group, you will be advising one of them. In this workshop you will be required to select an offshore wind site, make a high-level wind farm design and evaluate the business case of this potential project. In the end, your client is very curious to hear about your recommendations and how you came to your advice.