Ochtend sessies

De volgende bedrijven zullen tijdens de All Energy Day 2017 de co-creatie in de ochtend verzorgen. Hieronder vind je de beschrijvingen van de case die ze zullen voorleggen.

All IKEA businesses strive for energy independence by being a leader in renewable energy and becoming more energy efficient throughout business operations and the supply chain. To achieve energy independence, many stores have the goal to produce as much energy as they consume. This is typically done through a mix of on-site and off-site renewable investments and building energy efficiency measures.

As we go forward, we’d like to be able to more directly connect our renewable energy generation with the energy our stores consume. Some of the current challenges include limited roof space or other technical considerations such as the load bearing capability of the roof to accommodate solar panels, lack of on-site energy storage and building energy inefficiencies. How might we overcome these challenges? What creative and innovative solutions are out there for IKEA stores to not just generate as much renewable energy as they consume, but to generate the actual energy they consume?

Subscribe to our workshop and help us find innovative solutions to this challenge!
Met meer dan 850 winkels in Nederland is Albert Heijn nooit ver weg en al 130 jaar onderdeel van ons dagelijks leven.

Bij Albert Heijn geloven we dat we met veel kleine stapjes, grote resultaten kunnen behalen. Dat als we met z'n allen iedere keer een beetje meer doen, we ook iedere keer een beetje meer bereiken.

Zo kunnen we bijvoorbeeld meer doen voor het milieu, of voor eerlijke producten, meer doen voor het welzijn van dieren, meer doen voor de buurt. En door al dat 'meer doen' krijgt een groot woord als 'duurzaamheid' ineens een eigen plek in ons dagelijkse leven.

Tijdens de Business Case van Albert Heijn willen we stilstaan bij het thema Duurzaamheid en in het bijzonder onze Nieuwste en Duurzaamste Albert Heijn in Purmerend. We gaan jullie meenemen welke Duurzaamheids initiatieven wij hebben genomen in de meest duurzame supermarkt van Europa.

Maar we zijn zeker nog niet klaar, iedere dag kan een beetje beter, daarom wordt jij uitgedaagd om mee te denken hoe de supermarkt van Albert Heijn in de toekomst helemaal CO2 neutraal kan opereren. Durf jij deze uitdaging aan? Voor de winnaar ligt mooie “Bonus” klaar…
Co-creatie: Van gasfornuis naar inductieplaat

De Energieagenda van het Ministerie van Economische Zaken laat er geen gras over groeien. Over dertig jaar verwarmen we onze huizen niet langer met gas, maar met de restwarmte van fabrieken en geothermie. Ook koken we niet langer op gas, maar op elektriciteit. Momenteel leveren we al veel nieuwbouwwoningen op zonder gasfornuis en cv-ketel. Echter, nieuwbouwwoningen vormen slechts een klein deel van de totale woningvoorraad. Reeds bestaande woonwijken van het gas af te krijgen vormt daarom de grootste uitdaging. Tijdens de co-creatiesessie van het Ministerie van Economische Zaken gaan studenten samen met professionals aan de slag met een echte casus van een Nederlandse gemeente. De casus vergt technisch vernuft en inzicht in de mogelijke houding van de huiseigenaren en bewoners van de wijk. Wat zijn de technische mogelijkheden? Hoe krijgen we de huiseigenaren zo ver om het gasfornuis in te ruilen voor een inductieplaat? En hoe zorgen we ervoor dat de bewoners die verandering ondersteunen? Na twee uur komen alle deelnemers met een concreet plan. Een jury, bestaande uit professionals uit de energiesector en een lokale bestuurder, wijzen de winnaars aan. Onder begeleiding van de gemeente en het ministerie werken de winnaars het plan vervolgens uit, zodat het ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.
We Energy Game (i.s.m Hanze University of Applied Sciences)

Verken de wereld van energie van nu en de toekomst tijdens de EBN workshop energietransitie. Aardgas en andere conventionele energiebronnen in de huidige energievoorziening zullen op termijn worden vervangen door alternatieven zonder broeikasgasuitstoot. Het is in deze transitie niet vanzelfsprekend dat je er automatisch ook een betrouwbaar, betaalbaar energiesysteem met relatief kleine ruimtelijke impact voor in de plaats krijgt. Op de weg er naartoe moeten we dus enorm veel keuzes maken. Tijdens dit bordspel raak je in discussie over de verschillende energievormen, belangen, spelers en ruimtelijke implicaties van hernieuwbare energiebronnen. Het einddoel van het spel is om je stad energieneutraal te maken. Op deze manier raken we samen in gesprek over ons huidige en toekomstige energiesysteem. Meld je aan en speel mee!
Workshop: Van het gas af!

Help jij ons onze klanten overtuigen van het gas af te gaan?
De komende jaren liggen er grote uitdagingen voor ons op het gebied van energie. Een daarvan is onze afhankelijkheid van gas. Vrijwel elk huishouden in Nederland kookt op gas en gebruikt gas voor een warme douche en verwarming van het huis. Zoals je waarschijnlijk wel weet liggen er hoge klimaatdoelstellingen. En ook zorgt het boren naar gas in Noord-Nederland voor veel overlast zoals aardbevingen. Er wordt daarom veel gesproken over ‘van het gas af’ en ‘elektrificatie van huishoudens’. Hierbij is het de bedoeling dat huishoudens bijvoorbeeld hun gasgestookte Cv-ketel vervangen door een warmtepomp of stadswarmte. Ook elektrisch koken is dan vaak onvermijdelijk.
Maar hoe krijg je genoeg huishoudens zover om deze stap te nemen? De investeringskosten voor een warmtepomp zijn vaak nog heel hoog. En hoe houden mensen hetzelfde comfort(-gevoel)? Zo heeft een overstap op een warmtepomp vaak tot gevolg dat het warm-water-comfort afneemt omdat er minder van is (of dat er een enorm buffervat moet komen om wél het warm-water-comfort te behouden). En ook het comfort van de vertrouwde gaskookplaat valt weg als er elektrisch wordt gekookt.
In deze workshop gaan we met jullie aan de slag om deze noot te kraken. Na een korte introductie met meer achtergrond, gaan we in groepjes aan de slag. Dit om samen oplossingen te bedenken hoe we mensen kunnen overhalen om tóch voor elektrificatie te gaan in hun huis. En van het gas af te gaan!
Energy trading game:

For an independent trading company such as Priogen, understanding how certain events influence supply and demand of electricity is vital in forecasting the price accurately. During this case, the students will first take the role of a Priogen research team and determine which way the power price in Germany will likely move.

Once the research team has determined the expected price move as a result of certain events, it is up to the trading desks to implement this knowledge. The students will take the role of a Priogen trading desk and trade intraday power (power with delivery less than a day away). The task is to interpret market information quickly and react in the best way given the nature of the event, the market, and the company position. Intraday power is a highly volatile product, so you should see plenty of price movement! The students will be responsible for making the correct trading decisions, managing their position and risk, and ensuring that their position is back to zero before the market closes.
Ondanks alle investeringen in duurzaam, is onze energievoorziening nu en in de toekomst nog steeds deels afhankelijk van kolen en gas. Het is dus belangrijk om met de nog voorhanden zijnde grondstoffen zorgvuldig om te gaan en ze zo efficiënt mogelijk te gebruiken. In deze workshop gaan we aan de slag met het vraagstuk “ welke rol kan de Energy Hub West hierin vervullen”. Bijvoorbeeld: hoe kan de Energy Hub West de omliggende industrie in het havengebied ondersteunen om hun CO2 ambities te realiseren door het leveren van duurzame, betrouwbare en betaalbare energie en producten. Denk hierbij o.a. aan:
  • Opslag van duurzaam opgewekte energie o.a. Power to Power, Power to Gas and Power to Heat.
  • Leveren van deze duurzame producten aan de omliggende industrie.
  • Leveringszekerheid van energie levering aan het havengebied waarborgen door mogelijkheden bestaande centrale.
  • CO2 levering aan de omliggende industrie.
  • warmte levering.
Naast vernieuwde ideeën zijn aanvullende vragen o.a. gericht op samenwerking, welke partijen betrek je en op welke wijze betrek je deze partijen, etc.
GAME OVERVIEW

How could the world’s energy system evolve to provide a better life for all, with a healthy planet? Take the Energy Transitions Challenge and discover for yourself.

This simulation exercise puts you in the shoes of a government, consumer, energy provider, NGO or industry. You will have to keep the economy going while making the energy transition. Time will be of the essence. You will be faced with dilemmas: should you prioritize your short-term individual objective or invest for the common objective? Will your fellow players enable or default you? Can you rely on their commitments?

The Energy Transitions Challenge was newly developed in 2016 for use with groups both internal and external to Shell. It lets players experience hands-on some of the dilemmas, issues and opportunities the world may encounter as energy transitions unfold across the globe over the coming decades. The powerful debrief lets players reflect on the scenario they have collectively played out, as well as explore what alternative worlds they could have created.

The Energy Transitions Challenge is fun, intense, competitive, collaborative and not for the faint-hearted. Do you dare? Join us in exploring one of the biggest challenges of the century. Your ideas are always welcome at Shell!
Met ruim 2,2 miljoen Slimme Meters – je kent ze wel, de nieuwe generatie meters – op de planning willen we 10% energie besparen. Voor jou, voor ons, voor de wereld..

Op dit moment is er 40% uitgerold van de Slimme Meters. Vandaag, 3 maart 2017, staat de teller op 806290. Binnen deze 40% Slimme Meter-gebruikers, wordt er nog (!) geen 10% gereduceerd, maar besparen ze veelal 3 tot 6 procent per maand. Omgerekend is dat zo’n 33 tot 66 euro per maand. Hoeveel liter bier is dat?

De vraagstukken waar wij samen met jullie aan de slag willen, zijn als volgt:
  • Hoe kunnen we de markt beter ondersteunen om die laatste 6% te realiseren?
  • Welke partijen zouden hierbij betrokken moeten zijn?
  • Welke technische- en organisatorische veranderingen zijn er nog nodig?