Workshops

De volgende bedrijven zullen tijdens de All Energy Day 2018 een workshop verzorgen. Hieronder vind je de beschrijvingen van de case die ze zullen voorleggen.

Het Havenbedrijf Rotterdam bestaat in 2032 honderd jaar en viert dan dat zij samen met de bedrijven 15 jaar bezig zijn met energietransitie in de haven. Wat is er bereikt in de honderd jaar? En wat zal er worden gevierd? Het Havenbedrijf Rotterdam wil de haven ontwikkelen tot de plaats waar de energietransitie vorm krijgt. In het havengebied staan tal van bedrijven die fossiele grondstoffen gebruiken om brandstoffen en tal van chemische producten te maken. De bedrijven stoten veel CO₂ uit maar hebben ook veel kennis van energie, energie-intensieve productieprocessen en CO₂-reductie. Dat maakt de haven van Rotterdam bij uitstek geschikt om internationaal koploper te zijn in het ontwikkelen en het grootschalig toepassen van technieken om CO₂-uitstoot van de industrie tot vrijwel nul terug te brengen.

Tijdens deze workshop werk jij met een groepje aan de verwezenlijking van een energie-neutrale haven. Hoe zal de haven er in 2032 uitzien? Pitch je idee voor Port of Rotterdam.
Ampelmann Operations maakt het mogelijk om veilig offshore constructies te bereiken vanaf schepen. Zo zijn ze actief in de sectoren offshore windenergie, olie en gas.Tijdens deze workshop heb je de keus uit twee cases: 1) een business case waarin jij een windturbinepark op zee moet vervoeren naar bestemming. Jij geeft op basis van gesprekken met de Project Manager, CFO en samenwerking met groepsgenoten een advies over wat de beste manier is om dit te doen. 2) Ontwerp een concept op basis van de Ampelmann technologies die onderhoud aan (drijvende) windturbines op zee mogelijk maakt.
De Energieagenda van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat er geen gras over groeien. Over dertig jaar verwarmen we onze huizen niet langer met gas, maar met de restwarmte van fabrieken en geothermie. Ook koken we niet langer op gas, maar op elektriciteit. Momenteel leveren we al veel nieuwbouwwoningen op zonder gasfornuis en cv-ketel. Echter, nieuwbouwwoningen vormen slechts een klein deel van de totale woningvoorraad. Reeds bestaande woonwijken van het gas af te krijgen vormt daarom de grootste uitdaging. Tijdens de workshop van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaan studenten samen met professionals aan de slag met een echte casus van een Nederlandse gemeente. De casus vergt technisch vernuft en inzicht in de mogelijke houding van de huiseigenaren en bewoners van de wijk. Wat zijn de technische mogelijkheden? Hoe krijgen we de huiseigenaren zo ver om het gasfornuis in te ruilen voor een inductieplaat? En hoe zorgen we ervoor dat de bewoners die verandering ondersteunen? Na twee uur komen alle deelnemers met een concreet plan. Een jury, bestaande uit professionals uit de energiesector en een lokale bestuurder, wijzen de winnaars aan.
Ons besluit is duidelijk. In 2050 staat de logistieke uitstoot volledig op nul. Om daar te komen, hebben we belangrijke doelstellingen voor de komende 7 jaar. In 2025 werken we bijvoorbeeld met minstens 70 procent schone bezorgoplossingen, zoals elektrische voertuigen en fietsen. Maar met alleen al in Nederland honderden sorteerlocaties, duizenden servicepunten en miljoenen bewegingen, is een volledig schone logistiek een behoorlijke uitdaging. Tijdens deze workshop vertellen wij over de beslissingen die we vandaag nemen, en werk jij mee aan de groene logistiek van morgen.
KPN ziet zichzelf als groene verbinder. We willen niet alleen de beste dienstverlener van Nederland worden, maar we lopen ook voorop in duurzaamheid. We gebruiken al enige tijd groene energie en zijn sinds 2015 100% klimaatneutraal. Door vandaag te investeren in ict-technologie, creëren we een welvarende en schone wereld voor morgen. Tijdens deze workshop laten we via een absurditeiten spel je compleet out-of-the-box denken over batterij-toepassingen voor KPN. Tijdens de workshop werken we 5 ideeën uit tot concrete plannen die KPN in de toekomst nog duurzamer zal maken!
De IEA is ontstaan uit de oliecrisissen van de jaren '70, maar evolueert vandaag om een centrum te worden voor niet alleen energiezekerheid, maar ook voor schone en duurzame energie. Het IEA werkt wereldwijd om de groei van het energieverbruik te beheren en de overgang naar schone energie te bevorderen door het bevorderen van energie-efficiëntie beleid en -financiering. Energie-efficiëntie is de meest kosteneffectieve, betrouwbare en beproefde manier om klimaatverandering aan te pakken en de gevolgen van een groeiend energieverbruik voor onze gezondheid en het milieu te verminderen. Verder heeft het zoveel meer mogelijkheden om energie- en emissie besparingen te realiseren mits deze volledig wordt uitgevoerd. Kom naar deze workshop om meer te leren over de mogelijkheden en uitdagingen van de opschaling van energie-efficiëntie in de opkomende economieën van de wereld.
In de Power Trading workshop van Northpool zullen we laten zien hoe het is om een handelaar te zijn op de intraday-energiemarkt. Na een korte inleiding over power trading en al zijn relevante aspecten, zal een simulatie worden gestart waarbij teams van studenten met elkaar strijden om uit te vinden of ze in staat zijn om succesvolle traders te zijn!
Nederland wil van het gas af. Over dertig jaar verwarmen we onze huizen niet langer met gas, maar met de restwarmte van fabrieken en geothermie. Ook koken we niet langer op gas, maar op elektriciteit. Hoe gaat deze transitie precies uitpakken? En wat is daarin de rol van een netbeheerder? Tijdens deze workshop is de hoofdvraag: Hoe komen we van het gas af en hoe kan Stedin dit faciliteren? Er zal namelijk veel bij komen kijken. Er moeten beslissingen worden gemaakt over de kosten, technische zaken, maar ook zullen sommige specialisten niet meer nodig zijn in de toekomst. Tijdens deze workshop denk je vanuit een interdisciplinaire manier mee met Stedin over mogelijke financiële oplossingen en leer je meer over alles wat er bij een transitie komt kijken.
HyTEPS is een specialist in het identificeren, verbeteren en onderhouden van de kwaliteit, continuïteit en stabiliteit van de netspanning. Wij bieden advies, producten en diensten met als doel het voorkomen van elektrische storingen en het verbeteren van het efficiënte gebruik van elektrische energie. Vanwege de energietransitie worden elektronica zoals zonnepanelen, laadstations, LED-verlichting op grotere schaal geïmplementeerd. Elke lading heeft zijn unieke voetafdruk met betrekking tot de vervorming van de kwaliteit van spanning en stroom. Dit groeiend gebruik van innovatieve elektronica veroorzaakt steeds meer problemen, verstoringen, onnodige kosten en energieverliezen. Inzicht in consumptie en de kwaliteit van elektrische energie is daarom belangrijk. Het is de eerste stap naar optimalisatie. Tijdens de workshop zal het effect op de vermogenskwaliteit van het elektriciteitsnet door windmolens, zonnepanelen en meer energie-efficiënte toepassingen worden besproken, en zullen we jou vragen om met ons na te denken over een toekomst waarin al onze energie uit elektriciteit komt.
Voor een onafhankelijke handelsbedrijf zoals Priogen is het van cruciaal belang om te begrijpen hoe bepaalde gebeurtenissen het aanbod en de vraag van elektriciteit beïnvloeden. Tijdens deze workshop zullen de studenten eerst de rol van een Priogen-onderzoeksteam op zich nemen en bepalen hoe de elektriciteitsprijs in Duitsland waarschijnlijk zal veranderen. Zodra het onderzoeksteam de verwachte prijsbeweging heeft bepaald als gevolg van bepaalde gebeurtenissen, is het aan de trading desks om deze kennis te implementeren. De studenten zullen de rol van Priogen trading desk op zich nemen en intraday power verhandelen (power die geleverd wordt in minder dan een dag). Het is de taak om marktinformatie snel te interpreteren en op de best mogelijke manier te reageren gezien de aard van de gebeurtenis, de markt en de positie van het bedrijf. Intraday power is een zeer vluchtig product, dus je zal veel prijsbeweging zien! De workshop deelnemers zijn verantwoordelijk voor het nemen van de juiste handels beslissingen, het beheren van hun positie en risico's en zorgen ervoor dat hun positie weer nul is voordat de markt sluit.
We bevinden ons in een overgangsperiode om het gebruik van fossiele brandstoffen tegen het einde van de eeuw af te bouwen. Maar hoe zien de scenario's voor het terugdringen van fossiele brandstoffen er uit? Welke investeringen zijn nodig op het gebied van energie, efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en in welke mate nog in fossiele brandstoffen? Wat is de rol van banken en andere financiële instellingen in deze overgangsperiode? Hoe kunnen zij de vereiste investeringen faciliteren en welke financiële productinnovaties zijn nodig? In een interactieve workshop zullen we de financiering van een zonnedak analyseren. Studenten worden uitgenodigd om met alternatieve ideeën te komen over het financieren van de Energietransitie en innovatieve oplossingen om onze wereld van energie te voorzien.
De workshop beschrijving zal binnenkort bekend worden gemaakt.
Vopak is 's werelds toonaangevende onafhankelijke tankopslagbedrijf. Wij exploiteren een wereldwijd netwerk van terminals op strategische locaties langs belangrijke handelsroutes. Met een geschiedenis van 400 jaar en een sterke focus op veiligheid en duurzaamheid, beloven wij een efficiënte, veilige en schone opslag en behandeling van vloeibare bulkproducten en -gassen voor hun klanten. De levering van deze producten zijn van vitaal belang voor de economie en het dagelijks leven. Variërend van olie, chemicaliën, gassen en LNG tot biobrandstoffen en vegoils. Het hoofdkantoor van Vopak is gevestigd in Rotterdam, en hebben meer dan 5.500 medewerkers in dienst.
Duurzame, betrouwde, betaalbare en veilige energie-infrastructuren vormen de speerpunten in het segment duurzaam. Joulz heeft jarenlange ervaring in energie-infrastructuren en kent de specifieke wensen van hernieuwbare energieproject eigenaren. Dat geldt voor onshore en offshore windprojecten, zonprojecten en energieopslag projecten. Joulz biedt de beste integrale maatwerkoplossingen voor de ontwikkeling, engineering en realisatie van energie-infrastructuren tot en met aansluiting aan het elektriciteitsnet. In de operationele fase zorgt Joulz voor een maximale beschikbaarheid van (duurzame) energie centrales met 24/7/365 services en doet het totale beheer en onderhoud van uw energie-infrastructuren.
Op dit moment gebruiken we de aarde 1,6* keer meer dan wat zij aan kan. Steeds meer mensen zijn bezorgd over onze aarde en leven bewuster. Het is onze overtuiging dat iedereen energie en verduurzaming in eigen hand kan nemen. Dus ook de energietransitie en het tempo waarin deze zich voltrekt. Ons streven is om de energiebehoefte van onszelf en onze klanten binnen de grenzen van één leefbare planeet te krijgen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons. Tijdens deze workshop leer je meer over Eneco, onze doelen en wat jij voor ons kunt betekenen als trainee. Stap in de dynamische wereld van de energietransitie en ervaar hoe jij als NXT Generation trainee zelf impact maakt bij Eneco Groep.